Projekt „Adob(r)e kwalifikacje komputerowe”

Informacje ogólne:

Projekt „Adob(r)e kwalifikacje komputerowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.3  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Obszar realizacji projektu:

Województwo śląskie

Cel projektu:

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi specjalistycznych programów komputerowych przez 480 osób dorosłych (300 kobiet i 180 mężczyzn), pracujących i niepracujących, zamieszkałych w województwie śląskim, dzięki udziałowi w kursach komputerowych Adobe Photoshop i Adobe Illustrator.

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają warunki:

 • zamieszkują obszar województwa śląskiego
 • pracujące, niepracujące lub bierne zawodowo

Do udziału w Projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety
 • osoby posiadające niskie kwalifikacje
 • osoby zamieszkujące obszary wiejskie o małej gęstości zaludnienia
 • osoby pracujące

 

W ramach Projektu zapewniamy:

Każdy z uczestników Projektu otrzyma BEZPŁATNE wsparcie o charakterze edukacyjnym w postaci:

Kursu Adobe Photoshop:

 • 25 godzin szkolenia na grupę realizowanych w ciągu 13 spotkań
 • Wykwalifikowany trener
 • Podręcznik kursowy
 • Egzamin zewnętrzny ACA na koniec

oraz

Kursu Adobe Illustrator

 • 30 godzin szkolenia na grupę realizowanych w ciągu 15 spotkań
 • Wykwalifikowany trener
 • Podręcznik kursowy
 • Egzamin zewnętrzny Adobe na koniec

Wszystkie formy wsparcia będą świadczone w warunkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz realizowane zgodnie z zasadami zachowania równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.

Całkowita wartość projektu: 837 700 zł

Dofinansowanie z UE: 753 930 zł

 

Jeżeli spełniasz wymogi grupy docelowej – zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie !

REKRUTACJA TRWA !!

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu powinni złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu lub bezpośrednio u mobilnych rekruterów.

O kolejności na liście rankingowej decyduje: suma uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej sumie punktów. W razie, gdy w wyniku rekrutacji liczba złożonych aplikacji przekroczy liczbę miejsc w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa, z której kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w razie zwolnienia miejsca w projekcie.

Każdy Kandydat/-ka otrzyma informację zwrotną o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.

 

Dokumenty do pobrania:

1a. formularz zgłoszeniowy

1b. zaświadczenie o zatrudnieniu

1c. regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

3a. umowa uczestnictwa w projekcie

3c. deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00:

– pod nr tel. 32/358 69 08

– w Biurze Projektu

Katowice, Al. Korfantego 2, piętro 1 (rynek główny)

lub w siedzibie Perfect English

tel. 698 750 779

Harmonogramy szkoleń:

Harmonogram-Gr1

Harmonogram-Gr2

Harmonogram-Gr3

Harmonogram-Gr4

Harmonogram Gr 5

Harmonogram Gr 6

Harmonogram-Gr 7

Harmonogram-Gr8

Harmonogram-Gr9

Harmonogram-Gr10

Harmonogram-Gr11

Harmonogram Gr 12

Harmonogram Gr 13

Harmonogram Gr 14

Harmonogram-Gr15 

 

W związku z chorobą lektora prowadzącego zajęcia następuje odwołanie zajęć :
– grupa 12 – brak zajęć w dniu 20.11.2018
– grupa 6 – brak zajęć w dniu 21.11.2018.

Uaktualnione harmonogramy dla ww. grup zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

 

 

 

Perfect English - Zadzwoń! Napisz!

Jeżeli interesuje Cię oferta naszych kursów i szkoleń językowych - skontaktuj się z nami! Zadzwoń pod numer (18) 444 22 26 lub napisz: biuro@perfectenglish.pl. Możesz porozmawiać z pracownikiem sekretariatu online przez Gadu-Gadu - numer 676807. Dokumenty do pobrania, adres oraz mapkę dojazdu znajdziesz na stronie Kontakt.