Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty w trakcie realizacji:

Projekt “Projekt „Adob(r)e kwalifikacje komputerowe

Projekt „Adob(r)e kwalifikacje komputerowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.3  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Więcej informacji>>


 

Projekt “Kwalifikacje to podstawa!”

Projekt „Kwalifikacje to podstawa!” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 31.07.2019 r. Więcej informacji>>


Projekt „Młodzi aktywni na Śląsku”

Projekt „Młodzi aktywni na Śląsku” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji projektu: 01.01.2018 r. do 31.10.2019 r. Więcej informacji>>


Projekt „Nie straszny nam język obcy, nie straszny nam komputer”

Projekt „Nie straszny nam język obcy, nie straszny nam komputer” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 30.09.2019 r.Więcej informacji>>


 

Projekt “Pomorska Akademia Językowa – certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych w sektorze MŚP lub w podmiotach ekonomii społecznej”

Projekt „Pomorska Akademia Językowa- certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych w sektorze MŚP lub w podmiotach ekonomi społecznej” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 01.06.2017 roku do 31.12.2019 roku. Więcej informacji>>


Projekt „Pomorskie z certyfikatem – szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców woj.pomorskiego”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 31.08.2018 r.Więcej informacji>>


Projekt “Kierunek Kariera”

Jest to projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zakłada on 87% dofinansowania na szkolenia grupowe dla osób chętnych spełniających jeden z poniższych kryteriów:

  • pracujący, w wieku od 25 lat wzwyż i posiadający wykształcenie co najwyżej maturę; LUB
  • pracujący, ukończyli 50. rok życia, (bez ograniczeń wykształcenia); LUB
  • prowadzący jednoosobową działalność, ale nie zatrudniają pracowników,  w wieku od 25 lat wzwyż i posiadający wykształcenie co najwyżej maturę; LUB
  • prowadzący jednoosobową działalność, ale nie zatrudniają pracowników, ukończyli 50. rok życia, (bez ograniczeń wykształcenia).

Szkolenia w ramach tego projektu będziemy realizować od września 2016. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt, udzielimy Państwu wszystkich informacji.

Więcej informacji >>


 

Szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Realizujemy szkolenia indywidualne oraz grupowe finansowane w 80% lub 100% z KFS. Aby skorzystać z dofinansowania trzeba spełnić wymogi projektu. Instytucją zarządzającą programem jest Sądecki Urząd Pracy oraz Powiatowy Urząd Pracy. Dowiedz się więcej>>

 

Projekty zrealizowane:

 

“Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” na zlecenie
Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. Łącznie przeszkolonych zostało 35 osób w 4 grupach na różnych poziomach językowych. Wszyscy uczestnicy przystąpili na koniec zajęć do egzaminu TELC.


 

 

“Język angielski do pracy” jako Beneficjent projektu finansowanego w trybie konkursowym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szkolenie skupiało się na potrzebach osób dorosłych z powiatu nowosądeckiego. W zajęciach z języka do komunikacji w pracy wzięło udział 80 osób, realizując założone dwa poziomy językowe i uzyskując na zakończenie projektu poziom A2 w skali CEFR. Wszyscy przystąpili również do egzaminu międzynarodowego TGLS.

 


 

„Wykorzystaj szansę II” realizowany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Zorganizowaliśmy dwa obozy językowe dla młodzieży licealnej. W każdym z dwóch wyjazdów uczestniczyło po 45 osób.

 


 

 

„Aktywnie w przyszłość” realizowany na zlecenie PCFE w Nowym Sączu. Projekt zakładał wyjazdowe warsztaty językowe dla młodzieży gimnazjalnej ze szkół powiatu nowosądeckiego. Łącznie nad polskie morze zabraliśmy 206 os. które uczestniczyły w 7-dniowych warsztatach języka angielskiego.

 


 

 

Projekt “Informatyk – zawód przyszłości” realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Nowego Sącza i Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich. Przez cały rok szkolny uczniowie szkół zawodowych z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego  uczestniczyli w zajęciach językowych w swoich szkołach. 152 os. przeszkolone w 16 gr. językowych


 

 

„Akademia Kwalifikacji Zawodowych w PZL Świdnik” realizowany na zlecenie Fundacji Polskiej Akademii Nauk oddział w Lubinie. W ramach projektu 160 pracowników uczyło się w 16 grupach na różnych poziomach zaawansowania języka do komunikacji w pracy.

Perfect English - Zadzwoń! Napisz!

Jeżeli interesuje Cię oferta naszych kursów i szkoleń językowych - skontaktuj się z nami! Zadzwoń pod numer (18) 444 22 26 lub napisz: biuro@perfectenglish.pl. Możesz porozmawiać z pracownikiem sekretariatu online przez Gadu-Gadu - numer 676807. Dokumenty do pobrania, adres oraz mapkę dojazdu znajdziesz na stronie Kontakt.