Bezpłatne szkolenia dla dorosłych – KFS - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Bezpłatne szkolenia dla dorosłych – KFS

Z przyjemnością informujemy, że realizujemy szkolenia współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument polityki rynku pracy (KFS). Istotą rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez pracownika.

Mikro przedsiębiorcy – 100% kosztów szkolenia nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego –  80% kosztów szkolenia nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Z oferty mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, zatrudniający co najmniej 1 osobę, która świadczy pracę u danego pracodawcy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

W celu przyznania środków KFS należy spełnić co najmniej jeden z poniższych priorytetów na rok 2016:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku
    z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  3. wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f  ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia
    20 kwietnia 2004 r.* (nowa forma wsparcia wprowadzona od dnia 01.01.2016)

Dofinansowanie ze środków KFS stanowi pomoc de minimis.

Dofinansowaniem objęte są wszystkie szkolenia z naszej oferty (również szkolenia indywidualne i szkolenia dla firm).

Formalności załatwia się poprzez Powiatowy Urząd Pracy lub Sądecki Urząd Pracy.

Szczegółowe wymagania – Sądecki Urząd Pracy

Szczegółowe wymagania – Powiatowy Urząd Pracy

 

No Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *