Bezpłatne szkolenie języka angielskiego finansowane z UE - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Bezpłatne szkolenie języka angielskiego finansowane z UE

logotypy

Nasza szkoła w okresie od stycznia do listopada 2014 roku realizować będzie własny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu zostaną utworzone grupy językowe, które w okresie trwania zajęć realizować będą program językowy pozwalający rozwinąć umiejętności komunikacji w środowisku pracy i pozwalające na zdobycie kwalifikacji językowych na poziomie A2 (niższy średnio-zaawansowany).

Rekrutacja zakończona

Szkolenie całkowicie bezpłatne

Co dla Uczestników?

 • 180 godzin lekcyjnych nauki (45 min.), realizowanych od lutego do listopada 2014 roku;
 • Komunikacyjna metoda nauki;
 • Program językowy z elementami Business English;
 • Szkolenie zakończone międzynarodowym egzaminem i certyfikatem TGLS® (The Global Language System);
 • Grupy do 12 osób;
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe;
 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów Perfect English;
 • Przygotowanie do międzynarodowego egzaminu TGLS®.

Dla kogo jest szkolenie?

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych osób dorosłych z powiatu nowosądeckiego w celu uatrakcyjnienia ich pozycji na lokalnym rynku pracy. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby według najwyższej liczby punktów, które będą przyznawane w oparciu o następujące kryteria rekrutacji:

Obligatoryjne (obowiązkowe dla każdego):

 • Wiek 25 – 64 lata (oświadczenie uczestnika) – minimum ukończone 25 lat;
 • Zamieszkanie, nauka lub praca na terenie powiatu nowosądeckiego (oświadczenie uczestnika);
 • Zamieszkanie na terenie wiejskim lub w mieście do 50 tys. mieszkańców (oświadczenie uczestnika) – Nowy Sącz się nie kwalifikuje;
 • Posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie początkującym (test językowy) – ukończony poziom początkujący;
 • Wykształcenie co najwyżej średnie (oświadczenie uczestnika) – maksymalnie średnie.

Dodatkowe (dające punkty podczas rekrutacji):

 • Kobiety +2 pkt;
 • Osoby bezrobotne +1 pkt (zaświadczenie PUP);
 • Niskie dochody +1pkt (zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej);
 • W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń (kryterium rozstrzygające).

 

 

Biuro projektu: PERFECT ENGLISH ul. Matejki 17, Nowy Sącz
Koordynator Projektu: Marzena Wójs
tel.: 18 444 22 26 

_________________________________________________________________________________________

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Język angielski do pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

No Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *