Базовий курс польської мови для громадян України / Kurs podstaw języka polskiego dla obywateli Ukrainy - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Базовий курс польської мови для громадян України / Kurs podstaw języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Загальна інформація

Проект: Базовий курс польської мови для громадян України

Громадське завдання: Зменшення наслідків гуманітарної кризи, спричиненої масовим напливом біженців з України до Польщі.

Організатор:
Фонд розвитку регіонів вул. 1-а бригада 6-ї, 33-300 Новий Сонч

Основна підтримка діяльності: Ідеальна англійська
вул. Матейки 17
33-300 Новий Сонч

Курс основ польської мови для громадян України, що фінансується Канцелярією Прем’єр-міністра за кошти
загальний резерв державного бюджету на виконання завдання з підтримки якого
мета – зменшити наслідки гуманітарної кризи, спричиненої масовою

наплив біженців з України до Польщі.

Informacje ogólne

Projekt: Kurs podstaw języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Zadanie publiczne: Zmniejszenie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy.

Organizator:
Fundacja Rozwoju Regionów Ul. I Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz

Wsparcie merytoryczne działań: Perfect English
ul. Matejki 17
33-300 Nowy Sącz

Kurs podstaw języka polskiego dla obywateli Ukrainy finansowany przez KPRM ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację zadania obejmującego wsparcie, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy.

набір на роботу

Набір: з 04.04.2022 до 15 червня 2022 року

Щоб подати заявку на участь у Проекті, ознайомтеся з Положенням про проект, а потім заповніть форму заявки.

Кандидати в Учасники проекту повинні подати документи про прийом на роботу в офісі проекту або онлайн.

Rekrutacja:

Rekrutacja: od 04.04.2022r. do 15.06.2022r.

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu powinni złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu lub online.

Мета проекту

Мета проекту – дати можливість 750 громадянам України, які прибули до Польщі у зв’язку з військовими діями у своїй країні, вивчити ази польської мови в організованих групах.

Cel projektu

Celem projektu jest umożliwienie 750 obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski z uwagi na działania zbrojne prowadzone w ich kraju, naukę podstaw języka polskiego w grupach zorganizowanych.

Тривалість проекту

з 01.04.2022 по 30.06.2022

Czas trwania projektu

od 01.04.2022r. do 30.06.2022r.

Місце виконання завдання

Завдання виконуватиметься по всій Польщі, за умови пріоритету проведення курсів у муніципалітетах, де в середньому першими будуть формуватися групи з 10 осіб.

Miejsce realizacji zadania

Zadanie będzie realizowane na terenie całej Polski, z zastrzeżeniem pierwszeństwa prowadzenia kursów w gminach, w których w pierwszej kolejności utworzą się średnio 10 osobowe grupy.

Опис Курсу

Базовий курс польської мови:

– заняття 40 год заняття, що проводяться під час занять вихідного дня або протягом тижня (дата занять залежить від уподобань учасників).

  • Групи та методи, адаптовані до віку учасників;
  • заняття в групах по 10 осіб у середньому;
  • кваліфіковані тренери/викладачі
  • навчальні матеріали;
  • перевірка навичок – внутрішній тест в кінці курсу.

Загальна вартість проекту: 499500,00 злотих Співфінансування: 499 500,00 зл

Opis kursu

Kursu podstaw języka polskiego:
– zajęcia 40 godz. lekcyjnych realizowanych

podczas zajęć weekendowych lub w ciągu tygodnia (termin zajęć zależy od preferencji uczestników).

  • Grupy i metody dostosowane do wieku uczestników;
  • zajęcia w grupach średnio 10 osobowych;
  • wykwalifikowani trenerzy/lektorzy;
  • materiały szkoleniowe;
  • weryfikacja umiejętności – wewnętrzny test na koniec kursu.

Całkowita wartość projektu: 499500,00 zł Dofinasowanie: 499500,00 zł

Документи для завантаження:

Dokumenty do pobrania:

No Comments