Projekt „Adob(r)e kwalifikacje komputerowe” - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Projekt „Adob(r)e kwalifikacje komputerowe”

Informacje ogólne:

Projekt „Adob(r)e kwalifikacje komputerowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.3  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Obszar realizacji projektu:

Województwo śląskie

Cel projektu:

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi specjalistycznych programów komputerowych przez 480 osób dorosłych (300 kobiet i 180 mężczyzn), pracujących i niepracujących, zamieszkałych w województwie śląskim, dzięki udziałowi w kursach komputerowych Adobe Photoshop i Adobe Illustrator.

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają warunki:

 • zamieszkują obszar województwa śląskiego
 • pracujące, niepracujące lub bierne zawodowo

Do udziału w Projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety
 • osoby posiadające niskie kwalifikacje
 • osoby zamieszkujące obszary wiejskie o małej gęstości zaludnienia
 • osoby pracujące

W ramach Projektu zapewniamy:

Każdy z uczestników Projektu otrzyma BEZPŁATNE wsparcie o charakterze edukacyjnym w postaci:

Kursu Adobe Photoshop:

 • 25 godzin szkolenia na grupę realizowanych na zajęciach weekendowych oraz w ciągu tygodnia
 • Wykwalifikowany trener
 • Podręcznik kursowy
 • Egzamin zewnętrzny ACA na koniec wraz z uzyskaniem certyfikatu Visual Design using Adobe Photoshop
  CC 2015

oraz

Kursu Adobe Illustrator

 • 30 godzin szkolenia na grupę realizowanych na zajęciach weekendowych oraz w ciągu tygodnia
 • Wykwalifikowany trener
 • Podręcznik kursowy
 • Egzamin zewnętrzny ACA na koniec wraz z uzyskaniem certyfikatu Graphic Design & Illustration using Adobe Illustrator CC 2015

Wszystkie formy wsparcia będą świadczone w warunkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz realizowane zgodnie z zasadami zachowania równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.

Całkowita wartość projektu: 837 700 zł

Dofinansowanie z UE: 753 930 zł

Jeżeli spełniasz wymogi grupy docelowej – zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie !

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu powinni złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu lub bezpośrednio u mobilnych rekruterów.

O kolejności na liście rankingowej decyduje: suma uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej sumie punktów. W razie, gdy w wyniku rekrutacji liczba złożonych aplikacji przekroczy liczbę miejsc w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa, z której kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w razie zwolnienia miejsca w projekcie.

Każdy Kandydat/-ka otrzyma informację zwrotną o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.

Dokumenty do pobrania:

1a. formularz zgłoszeniowy

1b. zaświadczenie o zatrudnieniu

1c. regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

3a. umowa uczestnictwa w projekcie

3c. deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Zakres rzeczowy projektu

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00:

– pod nr tel. 32/358 69 08

– w Biurze Projektu

Katowice, Al. Korfantego 2, piętro 1 (rynek główny)

lub w siedzibie Perfect English

tel. 698 750 779

Harmonogramy szkoleń:

Harmonogram-Gr1

harmonogram-gr-2

Harmonogram-Gr3

Harmonogram-Gr4

Harmonogram Gr 5

Harmonogram gr 6

Harmonogram-Gr7

Harmonogram-Gr8

Harmonogram-Gr9

Harmonogram-Gr10

Harmonogram-Gr11

Harmonogram Gr 12 Illustrator 

Harmonogram Gr 12 photoshop

Harmonogram gr 13

Harmonogram-gr-14

Harmonogram-Gr15

Harmonogram gr 16

Harmonogram-gr-17

Harmonogram-Gr18

Harmonogram Gr 19

Harmonogram Gr 20 

Harmonogram gr 21

Harmonogram Gr 22

Harmonogram-gr-23

Harmonogram-Gr 24

Harmonogram-Gr25

Harmonogram-gr-26

Harmonogram Gr 27

Harmonogram gr 28

Harmonogram gr 29

Harmonogram  Gr 30

Harmonogram Gr. 31

Harmonogram gr 32

Harmonogram-gr-33

Harmonogram Gr 34

Harmonogram-Gr35

Harmonogram gr 36

Harmonogram gr 37

Harmonogram gr 38

Harmonogram Gr 39

Harmonogram Gr 40

No Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *