Projekty Unijne - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Projekty Unijne

“Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe”

Obszar: teren województwa śląskiego.
Numer projektu: RPSL.08.02.03-24-03H6

Projekt jest skierowany dla przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MMŚP. W ramach projektu finansowaniu podlega maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej. Resztę finansuje zakład pracy.

W projekcie mogą brać udział osoby, które spełniające wymienione poniżej warunki (łącznie):

 • zamieszkują województwo śląskie;
 • pracujące na podst. umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dot. zlecenia / umowy o dzieło,
 • lub prowadzące działalność gospodarczą.

“Śląski program podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych”

Obszar: teren województwa śląskiego.
Numer projektu: RPSL.11.04.03-24-000B/19-002.
Okres realizacji: od 01.09.2019 r. do 30.04.2023 r.

W projekcie mogą brać udział osoby, które spełniające wymienione poniżej warunki (łącznie):

 • zamieszkują województwo śląskie;
 • na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 25 lat,
 • pracujące na podst. umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dot. zlecenia / umowy o dzieło,
 • nie prowadzą własnej dział. gospodarczej.

"Moje kompetencje-moja przyszłość"

Obszar: teren województwa pomorskiego.
Numer projektu: RPPM.05.05.00-22-0176/19.
Okres realizacji: od 01.09.2020 do 31.12.2022

W projekcie mogą brać udział osoby, które spełniające wymienione poniżej warunki (łącznie):

 • zamieszkują województwo pomorskie;
 • na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 25 lat.

"Kierunek Kariera"

Obszar: teren województwa małopolskiego.

Jest to projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zakłada on 85% dofinansowania na szkolenia grupowe dla osób chętnych spełniających jeden z poniższych kryteriów:

 • pracujący, w wieku od 25 lat wzwyż i posiadający wykształcenie co najwyżej maturę; LUB
 • pracujący, ukończyli 50. rok życia, (bez ograniczeń wykształcenia); LUB
 • prowadzący jednoosobową działalność, ale nie zatrudniają pracowników,  w wieku od 25 lat wzwyż i posiadający wykształcenie średnie, tj. co najwyżej zdaną maturę; LUB
 • prowadzący jednoosobową działalność, ale nie zatrudniają pracowników, ukończyli 50. rok życia, (bez ograniczeń wykształcenia).

“Perfekcyjna inwestycja w kwalifikacje językowe i komputerowe“

Obszar: teren województwa warmińsko-mazurskiego.
Numer projektu: RPWM.02.03.01-28-0045/18.
Okres realizacji: od 01.08.2019 r.  do 30.06.2022 r.

W projekcie mogą brać udział osoby, które spełniające wymienione poniżej warunki (łącznie):

 • zamieszkują województwo warmińsko-mazurskie;
 • na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 18 lat;
 • nie prowadzą dział. gospodarczej.

“Inwestycja w siebie – bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe”

Obszar: teren województwa śląskiego.
Numer projektu: RPSL.11.04.03-24-02C5/19
Okres realizacji: do 31.12.2022 r.

W projekcie mogą brać udział osoby, które spełniające wymienione poniżej warunki (łącznie):

 • zamieszkują województwo śląskie;
 • na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 25 lat,
 • pracujące na podst. umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dot. zlecenia / umowy o dzieło,
 • nie prowadzą własnej dział. gospodarczej.

Projekty zrealizowane w ubiegłych latach:

Projekt „Kwalifikacje to podstawa!” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 31.07.2019 r. Więcej informacji>>

Projekt „Młodzi aktywni na Śląsku” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji projektu: 01.01.2018 r. do 31.10.2019 r. Więcej informacji>>

Projekt „Pomorska Akademia Językowa- certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych w sektorze MŚP lub w podmiotach ekonomi społecznej” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 01.06.2017 roku do 31.12.2019 roku. Więcej informacji>>

Projekt „Adob(r)e kwalifikacje komputerowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.3  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Więcej informacji>>

Projekt „Nie straszny nam język obcy, nie straszny nam komputer” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 30.09.2019 r.Więcej informacji>>

Projekt „Pomorskie z certyfikatem – szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców woj.pomorskiego”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 31.08.2018 r.Więcej informacji>>

“Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” na zlecenie
Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. Łącznie przeszkolonych zostało 35 osób w 4 grupach na różnych poziomach językowych. Wszyscy uczestnicy przystąpili na koniec zajęć do egzaminu TELC.

“Język angielski do pracy” jako Beneficjent projektu finansowanego w trybie konkursowym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szkolenie skupiało się na potrzebach osób dorosłych z powiatu nowosądeckiego. W zajęciach z języka do komunikacji w pracy wzięło udział 80 osób, realizując założone dwa poziomy językowe i uzyskując na zakończenie projektu poziom A2 w skali CEFR. Wszyscy przystąpili również do egzaminu międzynarodowego TGLS.

„Wykorzystaj szansę II” realizowany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Zorganizowaliśmy dwa obozy językowe dla młodzieży licealnej. W każdym z dwóch wyjazdów uczestniczyło po 45 osób.

„Aktywnie w przyszłość” realizowany na zlecenie PCFE w Nowym Sączu. Projekt zakładał wyjazdowe warsztaty językowe dla młodzieży gimnazjalnej ze szkół powiatu nowosądeckiego. Łącznie nad polskie morze zabraliśmy 206 os. które uczestniczyły w 7-dniowych warsztatach języka angielskiego.

Projekt “Informatyk – zawód przyszłości” realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Nowego Sącza i Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich. Przez cały rok szkolny uczniowie szkół zawodowych z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego  uczestniczyli w zajęciach językowych w swoich szkołach. 152 os. przeszkolone w 16 gr. językowych.

„Akademia Kwalifikacji Zawodowych w PZL Świdnik” realizowany na zlecenie Fundacji Polskiej Akademii Nauk oddział w Lubinie. W ramach projektu 160 pracowników uczyło się w 16 grupach na różnych poziomach zaawansowania języka do komunikacji w pracy.

Brak komentarzy

Skip to content