logotypy

Formularz zgłoszeniowy na bezpłatny kurs angielskiego

Zajęcia w 100% finansowane ze środków Unii Europejskiej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do projektu finansowanego ze śr. UE. Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziesz TUTAJ.

Wszystkie zebrane dane są wykorzystywane jedynie w procesie rekrutacji do projektu: „Startuj z angielskim” oraz “Szkolenia z języka angielskiego dla osób z województwa łódzkiego”, w zależności od miejsca zamieszkania.

Projekt „STARTUJ Z ANGIELSKIM!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania: XI.2 Kształcenie osób dorosłych, Poddziałania: XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt „Kurs języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania 11.2 Kształcenie osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

O projekcie:

Projekt jest skierowany do osób, które:

  • pracują i mieszkają na terenie województwa łódzkiego;
  • są w wieku 50+;
  • mają wykształcenie co najwyżej średnie (liceum/technikum/szk. zawodowa).

W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę zgłoszenia:

  • mieszkańców terenów wiejskich;
  • osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu:

„STARTUJ Z ANGIELSKIM!” (dla mieszkańców miast)

„Kurs języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego(dla mieszkańców terenów wiejskich)

Zadzwoń lub napisz do nas, jeśli masz pytania lub wątpliwości:

Perfect English, ul. Jana Matejki 17, 33-300 Nowy Sącz

Skip to content