Czego dotyczy projekt?

W ramach projektu „Inwestycja w siebie – bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe” możecie Państwo bezpłatnie podnieść swoje kompetencje z zakresu umiejętności ICT.

Jakie szkolenia oferujemy?

Ile to kosztuje?

Szkolenie jest w 100% bezpłatne dla osób, które wezmą udział w co najmniej 80% zajęć i przystąpią do egzaminu zewnętrznego. Egzamin jest organizowany w najbliższym dużym mieście i podobnie jak samo szkolenie jest bezpłatny.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Aby wziąć udział w projekcie należy spełniać następujące warunki:

Jak się zgłosić?

Należy wypełnić formularz umieszczony obok/pod spodem.

Wypełnij poniższy formularz aby się zapisać

    [submission_id_hidden ZgloszenieNumer "234"] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

    Projekt: „Inwestycja w siebie – bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe” nr RPSL.11.04.03-24-02C5/19
    jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.