„Świetlica Marzeń w Nowym Sączu” i „Dobra przyszłość – świetlice dla dzieci i młodzieży” - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

„Świetlica Marzeń w Nowym Sączu” i „Dobra przyszłość – świetlice dla dzieci i młodzieży”

Numery projektów:

Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0184/18

„Świetlica Marzeń w Nowym Sączu”

Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0185/18

„Dobra przyszłość – świetlice dla dzieci i młodzieży”.

Okres realizacji: styczeń 2021 do październik 2023.

Wykonawca: Perfect English, ul. Matejki 17, 33-300 Nowy Sącz.

Cel projektu:

Celem projektu było nabycie kompetencji kluczowych w porozumiewaniu się w językach obcych oraz opanowanie i utrwalenie materiału z zakresu szkolnej podstawy programowej.

Obszar realizacji projektu:

W ramach projektu: Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0184/18 – „Świetlica Marzeń w Nowym Sączu” – zrealizowanych zostało łącznie: 2521 godzin zajęć językowych w Nowym Sączu.

W tym:

  • 2210 godz. – język angielski,
  • 311 godz. – język niemiecki.

W ramach projektu: Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0185/18 – „Dobra przyszłość – świetlice dla dzieci i młodzieży” zrealizowanych zostało łącznie: 2693 godzin zajęć językowych w gminach.

W tym:

  • Piwniczna Zdrój: 879 godz. – język angielski i 21 godz. – język niemiecki,
  • Łomnica Zdrój: 1505 godz. – język angielski,
  • Krynica Zdrój: 288 godz. – język angielski.

Informacje ogólne:

Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0184/18 – „Świetlica Marzeń w Nowym Sączu” i Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0185/18 – „Dobra przyszłość – świetlice dla dzieci i młodzieży” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zorganizowane i przeprowadzone zostały usługi edukacyjno-szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w językach obcych) oraz w zakresie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego i niemieckiego dla uczestników projektów.

W zajęciach uczestniczyło łącznie 387 dzieci w wieku 6-17 lat. 

Opis projektu:

Zajęcia w ramach kompetencji kluczowych prowadzone były z nastawieniem na rozwój komunikacji w języku angielskim lub niemieckim, a także na rozwijanie wszystkich sprawności językowych takich jak; słuchanie, czytanie, gramatyka, słownictwo i pisanie.

Program zajęć wyrównawczych obejmował wyrównywanie braków, pomoc w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości przewidzianych w szkolnej podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego, a także rozwijanie u uczniów motywacji do nauki języka obcego i nabywania nowych umiejętności, zwłaszcza komunikacyjnych.

Ponadto uczestnicy projektu zdobyli wiedzę o kulturze i obyczajach krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.

No Comments