Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Projekt „Adob(r)e kwalifikacje komputerowe”

Informacje ogólne:

Projekt „Adob(r)e kwalifikacje komputerowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.3  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Obszar realizacji projektu:

Województwo śląskie

Cel projektu:

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi specjalistycznych programów komputerowych przez 480 osób dorosłych (300 kobiet i 180 mężczyzn), pracujących i niepracujących, zamieszkałych w województwie śląskim, dzięki udziałowi w kursach komputerowych Adobe Photoshop i Adobe Illustrator.

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają warunki:

 • zamieszkują obszar województwa śląskiego
 • pracujące, niepracujące lub bierne zawodowo

Do udziału w Projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety
 • osoby posiadające niskie kwalifikacje
 • osoby zamieszkujące obszary wiejskie o małej gęstości zaludnienia
 • osoby pracujące

W ramach Projektu zapewniamy:

Każdy z uczestników Projektu otrzyma BEZPŁATNE wsparcie o charakterze edukacyjnym w postaci:

Kursu Adobe Photoshop:

 • 25 godzin szkolenia na grupę realizowanych na zajęciach weekendowych oraz w ciągu tygodnia
 • Wykwalifikowany trener
 • Podręcznik kursowy
 • Egzamin zewnętrzny ACA na koniec wraz z uzyskaniem certyfikatu Visual Design using Adobe Photoshop
  CC 2015

oraz

Kursu Adobe Illustrator

 • 30 godzin szkolenia na grupę realizowanych na zajęciach weekendowych oraz w ciągu tygodnia
 • Wykwalifikowany trener
 • Podręcznik kursowy
 • Egzamin zewnętrzny ACA na koniec wraz z uzyskaniem certyfikatu Graphic Design & Illustration using Adobe Illustrator CC 2015

Wszystkie formy wsparcia będą świadczone w warunkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz realizowane zgodnie z zasadami zachowania równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.

Całkowita wartość projektu: 837 700 zł

Dofinansowanie z UE: 753 930 zł

Jeżeli spełniasz wymogi grupy docelowej – zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie !

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu powinni złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu lub bezpośrednio u mobilnych rekruterów.

O kolejności na liście rankingowej decyduje: suma uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej sumie punktów. W razie, gdy w wyniku rekrutacji liczba złożonych aplikacji przekroczy liczbę miejsc w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa, z której kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w razie zwolnienia miejsca w projekcie.

Każdy Kandydat/-ka otrzyma informację zwrotną o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.

Dokumenty do pobrania:

1a. formularz zgłoszeniowy

1b. zaświadczenie o zatrudnieniu

1c. regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

3a. umowa uczestnictwa w projekcie

3c. deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Zakres rzeczowy projektu

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00:

– pod nr tel. 32/358 69 08

– w Biurze Projektu

Katowice, Al. Korfantego 2, piętro 1 (rynek główny)

lub w siedzibie Perfect English

tel. 698 750 779

Harmonogramy szkoleń:

Harmonogram-Gr1

harmonogram-gr-2

Harmonogram-Gr3

Harmonogram-Gr4

Harmonogram Gr 5

Harmonogram gr 6

Harmonogram-Gr7

Harmonogram-Gr8

Harmonogram-Gr9

Harmonogram-Gr10

Harmonogram-Gr11

Harmonogram Gr 12 Illustrator 

Harmonogram Gr 12 photoshop

Harmonogram gr 13

Harmonogram-gr-14

Harmonogram-Gr15

Harmonogram gr 16

Harmonogram-gr-17

Harmonogram-Gr18

Harmonogram Gr 19

Harmonogram Gr 20 

Harmonogram gr 21

Harmonogram Gr 22

Harmonogram-gr-23

Harmonogram-Gr 24

Harmonogram-Gr25

Harmonogram-gr-26

Harmonogram Gr 27

Harmonogram gr 28

Harmonogram gr 29

Harmonogram  Gr 30

Harmonogram Gr. 31

Harmonogram gr 32

Harmonogram-gr-33

Harmonogram Gr 34

Harmonogram-Gr35

Harmonogram gr 36

Harmonogram gr 37

Harmonogram gr 38

Harmonogram Gr 39

Harmonogram Gr 40

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content