Język angielski w szkole średniej - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Język angielski w szkole średniej

Młodzieży uczącej się w szkołach średnich proponujemy kursy języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania odpowiadających dotychczasowo zdobytej wiedzy. W trakcie zajęć ćwiczone są umiejętności, które posłużą w przyszłości do komunikacji w języku obcym lub zdania tak ważnego sprawdzianu jakim jest egzamin dojrzałości lub wybranego egzaminu Cambridge. Regularne testy cząstkowe, powtórzenia materiału oraz testy przekrojowe pozwalają na systematyczną kontrolę odpowiednich postępów w nauce oraz osiągnięcie zakładanych wyników.

Jak zorganizowane są zajęcia z języka angielskiego?

Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne lub raz w tygodniu – w sobotę po 4 godziny lekcyjne. Odbywają się w godzinach rannych, popołudniowych lub wieczornych – do wyboru.

Dodatkowo dostajesz 20 godzin bezpłatnych zajęć  przygotowujących do matury podstawowej lub rozszerzonej

Maturzyści mogą skorzystać ze specjalnie opracowanych i prowadzonych przez egzaminatorów OKE zajęć przygotowujących do egzaminu dojrzałości (matura podstawowa lub rozszerzona). Ćwiczone są techniki i strategie egzaminacyjne pomocne w opanowaniu i poznaniu zagadnień maturalnych.

Zapraszamy na próbny egzamin Cambridge

Słuchacze kursów egzaminacyjnych (FCE, CAE, CPE) mają możliwość skorzystania z organizowanego w szkole egzaminu próbnego (mock exams), który pomoże ocenić szanse na zdanie egzaminu Cambridge.

Cena kursu języka angielskiego dla uczniów szkół średnich

 Poziom zaawansowaniaPłatne w całości
przy zapisie
Płatne w 8 ratach
miesięcznych
1Beginner
początkujący
2 400 zł
Cena jednej lekcji: 20,00 zł
Pierwsza rata: 550 zł
7 kolejnych rat po: 290 zł Cena jednej lekcji: 21,50 zł
2Elementary
podstawowy
3Pre-intermediate
niższy średnio-zaawansowany
4Intermediate
średnio-zaawansowany
5Upper-intermediate
wyższy średnio-zaawansowany
2 760 zł
Cena jednej lekcji: 23,00 zł
Pierwsza rata: 700 zł
7 kolejnych rat po: 320 zł Cena jednej lekcji: 24,50 zł
6FCE
przygotowawczy do FCE
7Pre-CAE
niższy zaawansowany
3 240 zł
Cena jednej lekcji: 27,00 zł
Pierwsza rata: 820 zł
7 kolejnych rat po: 380 zł Cena jednej lekcji: 29,00 zł
8CAE
zaawansowany
9Pre-CPE
niższy biegły
10CPE
biegły

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych (każda po 45 minut) a jego cena uwzględnia podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz wszystkie materiały pomocne w realizacji kursu (wartość około 200,00 zł).

Zobacz co potrafisz po ukończeniu danego poziomu zaawansowania

Zapisy na kurs

Zapisy prowadzimy przez cały rok szkolny w ramach wolnych miejsc w grupach.

Przed zapisaniem na kurs, wszystkie osoby, które miały wcześniej kontakt z językiem angielskim zapraszamy na bezpłatne sprawdzenie poziomu zaawansowania. Test kwalifikacyjny trwa około 20-40 minut i składa się z pisemnego testu wyboru, wypracowania oraz krótkiej rozmowy z lektorem.

No Comments