Język angielski w liceum - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Język angielski w liceum

Młodzieży uczącej się w szkołach średnich proponujemy kursy języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania odpowiadających dotychczasowo zdobytej wiedzy. W trakcie zajęć ćwiczone są umiejętności, które posłużą w przyszłości do komunikacji w języku obcym lub zdania tak ważnego sprawdzianu jakim jest egzamin dojrzałości lub wybranego egzaminu Cambridge. Regularne testy cząstkowe, powtórzenia materiału oraz testy przekrojowe pozwalają na systematyczną kontrolę odpowiednich postępów w nauce oraz osiągnięcie zakładanych wyników.

Jak zorganizowane są zajęcia z języka angielskiego?

Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne lub raz w tygodniu – w sobotę po 4 godziny lekcyjne. Odbywają się w godzinach rannych, popołudniowych lub wieczornych – do wyboru.

Dodatkowo dostajesz

20 godzin bezpłatnych zajęć egzaminacyjnych – zajęcia do wyboru: przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, oraz do matury podstawowej i rozszerzonej. Na zajęcia zapraszamy osoby, które w danym roku szkolnym przystępują do egzaminu.

W cenie kursu uwzględniono podręcznik i zeszyt ćwiczeń o wartości około 200zł.

Cena kursu języka angielskiego dla liceum

W ramach ceny zapewniamy podręcznik kursowy oraz wszystkie dodatkowe materiały.
Kurs obejmuje 120 godzin (każda po 45 minut)

  Poziom zaawansowania Płatne w całości
przy zapisie
Płatne w 8 ratach
miesięcznych
1 Beginner
początkujący
1 860 zł
Cena jednej lekcji: 15,50 zł
Pierwsza rata: 440 zł
7 kolejnych rat po: 220 zł Cena jednej lekcji: 16,50 zł
2 Elementary
podstawowy
3 Pre-intermediate
niższy średnio-zaawansowany
4 Intermediate
średnio-zaawansowany
5 Upper-intermediate
wyższy średnio-zaawansowany
2 100 zł
Cena jednej lekcji: 17,50 zł
Pierwsza rata: 540 zł
7 kolejnych rat po: 240 zł Cena jednej lekcji: 18,50 zł
6 FCE
przygotowawczy do FCE
7 Pre-CAE
niższy zaawansowany
2 520 zł
Cena jednej lekcji: 21,00 zł
Pierwsza rata: 530 zł
7 kolejnych rat po: 310 zł Cena jednej lekcji: 22,50 zł
8 CAE
zaawansowany
9 Pre-CPE
niższy biegły
10 CPE
biegły

Zobacz co potrafisz po ukończeniu danego poziomu zaawansowania

Zapisy na kurs

Zapisy prowadzimy przez cały rok szkolny w ramach wolnych miejsc w grupach.

Przed zapisaniem na kurs, wszystkie osoby, które miały wcześniej kontakt z językiem angielskim zapraszamy na bezpłatne sprawdzenie poziomu zaawansowania. Test kwalifikacyjny trwa około 20-40 minut i składa się z pisemnego testu wyboru, wypracowania oraz krótkiej rozmowy z lektorem.

Brak komentarzy

Skip to content