Projekt “Moje kompetencje-moja przyszłość” nr RPPM.05.05.00-22-0176/19 - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Projekt “Moje kompetencje-moja przyszłość” nr RPPM.05.05.00-22-0176/19

Logotypy EFS, RP, UM woj. Pomorskiego, UE

Podstawowe informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „Moje kompetencje-moja przyszłość”

Beneficjent: Perfect English Małgorzata Stone, ul. Jana Matejki 17, 33-300 Nowy Sącz

Okres realizacji: od 01.09.2020 do 31.12.2022

Obszar: teren całego województwa pomorskiego

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie wymienione poniżej warunki:

 • zamieszkują na terenie województwa pomorskiego;
 • są w wieku aktywności zawodowej i na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 25 lat;
 • z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowane osoby, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • pracują w sektorze MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) lub w podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych;
 • ich wykształcenie nie przekracza poziomu ISCED 3 (max. ukończone liceum, technikum lub szk. zawodowa);
 • są w wieku 50+ lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Jak zgłosić się do projektu?

Rekrutacja została zakończona. Wyczerpane zostały wszystkie środki przeznaczone na szkolenia językowe.

Grupa docelowa:

492 osoby (min. 271 Kobiet) w wieku aktywności zawodowej zamieszkujące na obszarze woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, w tym:

 • 394 osób (min. 217 K) w wieku 25 lat i więcej
 • min. 98 osób (min. 54 K) w wieku 50 lat i więcej
 • min. 246 osób będących pracownikami sektora MMŚP oraz podmiotów ekonomii społ./przedsiębiorstw społ.
 • min. 298 osób (min. 164 K) o niskich kwalifikacjach zawodowych (z wykształceniem do poziomu max ISCED 3)

Cel projektu:

Wzrost kwalifikacji w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego realizowany poprzez uczestnictwo w szkoleniach grupowych oraz indywidualnych.

 • 264 osób (22 gr. x 12 os.) szkolenie grupowe z języka angielskiego (120h)
 • 144 osób (12 gr. x 12 os.) szkolenie grupowe z języka niemieckiego (120h)

Każda grupa liczy docelowo 12 osób i w trakcie szkolenia realizuje dwa poziomy językowe.

Nie założono z góry poziomów (realizacja na podstawie testu poziomującego i potrzeb UP). Możliwe poziomy zaawansowania: A1-C2.

 • 48 osób – język angielski
 • 36 osób – język niemiecki

(np. gdy na poziom C1 zgłosi się wyłącznie 5 uczestników i nie będzie możliwości zorganizowania im szkolenia w grupie w ramach projektu)

Organizacja zajęć:

Kurs języka angielskiego i niemieckiego: zajęcia w tygodniu rano lub wieczorem bądź w weekendy, przy czym jednorazowo zajęcia nie mogą trwać więcej niż 4h lekcyjne dziennie, a po 2h szkolenia wymagana jest co najmniej 15 minutowa przerwa. Dni, godziny i miejsca realizacji zajęć dostosowane do preferencji Uczestników Projektu, wymagana minimalna frekwencja uczestnictwa w projekcie to 80%. Dla Uczestników podręcznik wraz z ćwiczeniami (zestaw). W trakcie szkoleń będą przeprowadzane cykliczne egzaminy wewnętrzne i testy.

Dokumenty do pobrania:

Biuro projektu:

MARMOŁOWSKI Sp. z o.o.
ul. Młyńska 8
77-100 Bytów

Kontakt:

e-mal: rekrutacja@perfectenglish.pl
Tel: 530 169 865

Uruchomione grupy:


Listy rankingowe:

Harmonogramy:

No Comments